Dålig mobiltäckning inomhus?

Det blir vanligare och vanligare att man har dålig täckning på mobiltelefonen inomhus, trots att operatörerna bygger ut och ökar kapaciteten i sina nät, vad beror det på egentligen?

Det finns i grunden två orsaker till att man har dålig mobiltäckning, det ena är att man helt enkelt bor i utkanten av mottagningsområdena, d.v.s. långt från masten. Där blir täckningen dålig.

Den andra orsaken är att man befinner sig i hus eller lokaler som är för täta för att signalerna från basstationerna skall nå fram till telefonen.

Båda dessa scenarier kan man oftast avhjälpa med en så kallad repeater.

En repeater är helt enkelt en dubbelriktad antennförstärkare. Den förstärker både inkommande signaler och utgående signaler.

Man monterar helt enkelt en s.k. donörantenn på utsidan, drar en kabel in till repeatern och använder sedan antingen repeaterns ”inbyggda” antenn om den kan placeras centralt och ytan är hyfsat öppen och max ca 300m2. Om detta inte är möjligt så monterar man en eller flera inomhusantenner som man sedan kopplar till repeatern.

På så vis kan man bygga ett system som täcker större lokaler och flera våningar.

En repeater med donörantenn kostar 6900:- och räcker för de flesta normala  privata villor/lägenheter.