Hur funkar det?

Många undrar hur det fungerar att installera ett repeatersystem för 3G. En del tror att det är som en ”vanlig” antennförstärkare. Men det är inte riktigt så enkelt.

Vanliga radio/tv-signaler är enkelriktade, d.v.s. de skall bara tas emot. När det gäller att förstärka mobiltäckningen med en 3G repeater så är det ju dubbelriktad kommunikation, det skall både sändas och tas emot signaler.

Om vi ser systemet utifrån och in så börjar det med en donörantenn, en antenn som på utsidan huset kommunicerar med mobilmasten, eller basstationen som det heter på fackspråk.

Den förbinds via en kraftig koaxial-kabel med repeatern som sedan via en på repeatern fastmonterad antenn eller en eller flera inomhusantenner förbundna via koaxial-kablar sprider signalerna inomhus.

Korrekt installerat så ger detta perfekt mottagning inomhus med en avsevärt lägre strålningsnivå än utan repeatersystem.