Referenser

Vi har levererat ett stort antal system över hela Sverige, och vi har även utfört ett antal installationer i Götbeorg med omnejd.

Våra kunder vill inte att vi namnger dem här (oftast av säkerhets-skäl), men vill du veta mer om dessa projekt kan du kontakta oss så frågar vi om det är OK att lämna ut informationen.

Villa i Hovås i Göteborg:

Ca 450-500m2 fördelat på två plan. Hela huset byggt i betong med tak och ytterväggar helt inklätt i kopparplåt, alltså en äkta faraday-bur.

Täckningen inomhus var i det närmaste obefintlig.

Lösning:

Vi monterade en donörantenn på befintligt maströr på berget bakom huset, i existerande kabelrör utvändigt drogs 50m Low Loss-kabel in till ett teknikskåp i bottenvåningen i ena änden av huset. Där placerades en repeater med fastmonterad gummiantenn. Detta räckte för att ge fullgod täckning i båda plan. Operatör: Telia

 

Teknikföretag på Hisingen i Göteborg:

Nybyggd energieffektiv kontors/lager/verkstadsbyggnad i två plan.

Mottagningen fungerade hjälpligt i vissa delar av byggnaden, men på större delen av kontoret så tappade man samtal. Eftersom all telefoni sker genom mobiltelefoner var de i behov av en lösning.

Lösning:

Donörantenn monterades på tak, repeater i undertak i korridor samt kabeldragning i undertak i båda våningsplan. 4 st inomhusantenner monterades i undertak i olika delar av kontorets korridorer.

Fullgod täckning i alla kontorsutrymmen, operatör: Telenor

 

Entreprenörföretag i Angered:

Ett entreprenadföretag har byggt en ny lokal i form av en LLENTAB-hall. Mycket praktiska och lättbyggda plåthallar som kan inredas helt efter egna önskemål, men tyvärr dämpar de signaler mycket effektivt.

Här var det kontor i ett och ett halvt plan samt en verkstad i ena delen av hallen.

Lösning:

Dubbla donörantenner monterades på taket, dubbla repeaters monterades strax under undertak i fikarummet. Här monterades även en Hybrid coupler då det skulle vara flera operatörer. Kabeldragning i undertak i båda våningsplan samt montering av 4 st inomhusantenner.

Fullgod täckning i alla kontorsutrymmen samt i verkstad.
Operatörer: Telenor och Tele2 (med Tele2 får man Telia på köpet).

 

Vattenverk i Skåne:

Ett vattenverk i Skåne hade i princip obefintlig mottagning och gav i uppdrag till en lokal elektriker att lösa detta.

Lösning:

Vi designade systemet och tillverkade alla kablar. Komplett system levererades sedan till den lokala elektriken med noggranna monteringsinstruktioner och anvisningar hur dessa relativt känsliga kablar skall behandlas.

Elektrikern monterade yttre antenn, kraftig repeater då det var extra många antenner inne (8 st) och långa kablar. Detta var ett svårdesignat system då det var väldigt varierande kabel-längder och olika typer av antenner.

Fullgod täckning i hela vattenverket! Operatör: Telenor (fast här ligger de tillsammans med operatören 3 i nätet 3GIS)

 

Fastighetsbolag i centrala Göteborg.

Gammal byggnad med tjocka tegelväggar och kontor i två plan med långa korridorer. Bristfällig täckning på de flesta ställen i utrymmena.

Lösning:

Montering av yttre donörantenn, dragning av kablar på kabelstegar, samt i udnertak i båda våningar, montering av totalt 8 st antenner inomhus.

Fullgod täckning i alla utrymmen. Operatör: Telia

 

Detta är ett axplock av de olika jobb vi gjort för att förbättra mobiltäckningen, det finns fler exempel. Just nu har vi också offerter ute på två flerbostadhus med totalt 81 lägenheter samt ett fastighetsbolag på Östkusten som precis byggt nytt och placerat sig själva i bottenvåningen där täckningen är obefintlig.