Dålig täckning

En annan orsak till dålig mottagning beror på den geografiska placeringen. Det kan vara långt till masten, man kan ligga i skugga bakom ett berg eller i en svacka.

I de flesta fall går detta att avhjälpa, men beroende på orsaken och placeringen så får man vara beredd på att budgeten för projektet kan sticka iväg ganska ordentligt om man ligger riktigt illa till.

För att överhuvudtaget kunna bygga ett system med en repeater så krävs ju att det finns signal på utsidan, och är det dålig täckning även där så behöver man nå höjd. Ju högre upp man kommer desto lättare är det att få bra mottagning utomhus. Ibland kan det innebära att man måste ta sig upp på berget med donörantennen, eller sätta upp ett rejält maströr på taket.

I extremfallet så kan man bli tvungen att resa en fackverksmast för att nå rätt höjd. Det finns exempel på platser där till och med operatörerna själva har sagt att det inte finns någon täckning, men där en kollega i branschen reste en mast på 20 meter för donörantennen, sedan gick det bra att förstärka signalen och få mottagning.