Strunta i tillstånd

En del väljer att strunta i att söka tillstånd, andra bryr sig inte eftersom de ändå vet att utrustningen de har skaffat inte kommer att bli godkänd att koppla in.

Tänk en gång extra säger vi.

Straffpåföljden för användande av otillåten sändare kan bli upp till ett halvårs fängelse enligt Lagen om elektronisk kommunikation. Om störningarna som orsakas påverkar samhällsfunktioner som Polis, brandkår, militär eller liknande  kan även brott om förhindrande av myndighetsutövning eller hot mot rikets säkerhet komma ifråga. Och då pratar vi om helt andra påföljder.