Tillstånd och regler

Tidigare var man tvungen att ha tillstånd från PTS för att få installera och driftsätta en repeater, det behövs inte längre. Dock måste man ha tillstånd från sin operatör innan man driftsätter utrustningen.

Om man INTE söker (och får) tillstånd så kan driftsättande av en repeater få allvarliga konsekvenser då PTS betraktar detta som ett brott mot Lagen om elektronisk kommunikation.

Och eftersom kommunikations-systemen i Sverige betraktas som en del av det Svenska totalförsvaret så ser man allvarligt på sådana brott.

Men idag har alla operatörer ganska enkla förfaranden för att ansöka om tillstånd, man fyller i en blankett och mailar den till en speciell mailadress.

Det som är viktigt är att denna ansökan innehåller allt det som operatören behöver för att kunna behandla den, det räcker inte att skriva att man har dålig täckning.

Man behöver mäta upp signalnivåerna både inne och utanför byggnaden och ange detta i sin ansökan, sedan brukar det inte vara några problem.

Dessutom skall man ange vilken utrustning man har tänkt använda och bifoga produktblad på denna.

Telia Ansökningsblankett,
mailas till: repeater@telia.se’

Telia har även ett onlineformulär där man idag kan ansöka. www.telia.se/repeater klicka på: ansök om tillstånd.

Tele2 Ansökningsblankett,
mailas till: repeater@tele2.se

Telenor Ansökningsblankett,
mailas till: RepeaterTelenorSE@telenor.com

Tre Ansökningsblankett,
mailas till: 3repeater@tre.se

3GIS På vissa platser i landet samkör Telenor och TRE i ett gemensamt nät som kallas för 3GIS. Då är det dit man skall skicka ansökan. Ansökningsblankett 3GIS Denna mailas sedan till: repeater@3gis.net

Ofta får man sedan från operatören en tilldelad bästa basstation som man skall rikta in sin donörantenn mot.